• Danish flag
  • English flag
  • Polish flag
  • German flag
Miljø og Kvalitet Miljø og Kvalitet

MILJØ og KVALITET

O.H. Industris miljøpolitik:

  • Beskyttelse af miljø ved at minimere udledninger og forbrug af ressourcer
  • Sikring af arbejdsmiljøet i virksomheden, m.h.t. sundhed og sikkerhed
  • Sikring af at produktionen foregår miljømæssigt på bedst mulig måde og at der løbende investeres i forbedringer, når det er økonomisk muligt
  • Overholdelse af myndighedernes til enhver tid gældende miljøkrav

FSC CERTIFICERET TRÆ

O.H. Industri har siden efteråret 2010 kunne tilbyde produkter fremstillet af FSC® certificeret træ.

Bag FSC certificeret træ ligger et system, som kontrollerer træets oprindelse. FSC organisationen styrer et verdensomspændende skov-certificerings-system som består af to hovedpunkter: Skov Kontrol samt sporbarhed (Chain of Custody). Dette betyder at forbrugerne kan identificere, købe og forbruge træ og produkter fremstillet af træ fra bæredygtig skovbrug. Ønskes produkter fremstillet af FSC certificeret træ skal der gøres opmærksom på dette ved bestilling af varer.

DS/EN ISO 9001

O.H. Industri er ISO9001 certificeret, hvilket er en garanti for en ensartet kvalitet på alle produkter – en kvalitet som er bestemt ud fra O.H. Industris egne fastlagte krav, DNV krav og kundekrav.

DN/EN ISO9001 standard er én af verdens mest anerkendte kvalitetsstyringssystemer.

Q-Marked / Secured by Design

O.H. Industri tilbyder produkter fremstillet I overensstemmelse med SBD-kravene for på denne måde at bidrage til forebyggelse af kriminalitet. Produkterne overholder de meget strenge krav til sikkerhed og kvalitet (Secured by Design). Disse produkter er alle Q-marked (QMA). Kvaliteten og sporbarheden er sikret gennem faste audits udført af BM Trada. BM Trada certificeringen er garantien for at O.H. Industris produkter overholder kravene til Q-Mark standard.